...

Warmteopwellingen zijn een frequent en afmattend symptoom bij vrouwen die borstkanker overleven. Deze studie heeft de effecten van elektroacupunctuur bij de behandeling van die warmteopwellingen vergeleken met die van gabapentine. De onderzoekers hebben daarbij vooral aandacht besteed aan de placebo- en de nocebo-effecten. Ze hebben daarvoor een gerandomiseerde, gecontroleerde studie uitgevoerd bij 120 vrouwen die een borstkanker hadden overleefd, en twee keer per dag of vaker warmteopwellingen vertoonden. De vrouwen werden gerandomiseerd in twee groepen: elektroacupunctuur of gabapentine eenmaal per dag met gevalideerde placebo's (nepacupunctuur of placebopillen). Het primaire eindpunt was het verschil in een samengesteld eindpunt van warmteopwellingen na 8 weken tussen nepacupunctuur en placebopillen. Secundaire eindpunten waren vergelijkingen tussen de groepen en een extra evaluatie na 24 weken om de duurzaamheid van het therapeutische effect te evalueren. Na 8 weken was de score van warmteopwellingen significant sterker verbeterd met nepacupunctuur dan met de placebopillen (- 2,39; 95% BI - 4,60 tot -0,17). Die score daalde gemiddeld het sterkst in de groep die elektroacupunctuur had gekregen (- 7,4). De score daalde met 5,9 in de groep die nepacupunctuur had gekregen, met 5,2 in de groep die gabapentine had gekregen, en met 3,4 in de groep die placebopillen had gekregen (p < 0,001). De groepen die pillen hadden gekregen, hebben meer bijwerkingen ontwikkeld dan de acupunctuurgroepen: gabapentine (39,3%), placebopillen (20,0%), elektroacupunctuur (16,7%) en nepacupunctuur (3,1%) (p = 0,005). Na 24 weken was de samengestelde score van warmteopwellingen het sterkst gedaald met elektroacupunctuur (- 8,5 met elektroacupunctuur, - 6,1 met nepacupunctuur, - 4,6 met placebopillen en - 2,8 met gabapentine) (p = 0,002).