...

Thaise onderzoekers hebben de effecten van acupunctuur vergeleken met die van een 5-HT3-receptorantagonist in een gerandomiseerde studie bij 70 patiënten met een gynaecologische kanker, hoofdzakelijk ovariumkanker (65,7% van de gevallen) en endometriumkanker (17,1%). Acupunctuur bleek de acute nausea en het acute braken even goed te verminderen als het anti-emeticum met een volledige controle in 70% van de gevallen. Het percentage volledige respons bij de preventie van late nausea en braken was significant hoger in de acupunctuurgroep (52,8% versus 35,7%; p = 0,02). De patiënten in de acupunctuurgroep vertoonden ook minder constipatie (p = 0,02) en insomnia (p = 0,01) en een betere score van levenskwaliteit.