...

Aromataseremmers zijn zeer doeltreffend bij de behandeling van borstkanker, maar de bijwerkingen, vooral gewrichtspijn, zijn moeilijk te verdragen en nopen vaak tot een stopzetting van de behandeling.In deze studie werden de vrouwen in een 2-1-1-verhouding gerandomiseerd naar reële acupunctuur (gebaseerd op de klassieke Chinese techniek om pijn en stress te verminderen, n = 110) of gesimuleerde acupunctuur (oppervlakkige insertie van zeer dunne naaldjes op "niet-acupunctuurplaatsen", n = 59), sessies van 35 tot 40 minuten tweemaal per week gedurende zes weken gevolgd door een onderhoudsbehandeling van één sessie per week gedurende nog eens zes weken. De controlegroep telde 57 patiënten die op de wachtlijst stonden voor acupunctuur. Alle patiënten werden na beëindiging van de behandeling gedurende nog eens 12 weken gevolgd.De studie werd uitgevoerd bij patiënten die gedurende minstens 30 dagen werden behandeld met een aromataseremmer en die gewrichtspijn vertoonden als gevolg van de behandeling. De patiënten mochten geen opiaten of corticosteroïden innemen of fysiotherapie volgen voor de behandeling van gewrichtspijn tijdens de eerste 28 dagen na inclusie in de studie. Na zes weken was de pijn significant sterker gedaald met acupunctuur dan met nepacupunctuur (p < 0,01) en dan in de controlegroep (p < 0,01). Het percentage patiënten waarbij volgens de Brief Pain Inventory een klinisch significante verandering met twee punten werd verkregen voor de hevigste pijn, bedroeg 58% in de acupunctuurgroep en 31% (p < 0,009) in de nepacupunctuurgroep en 30% in de controlegroep (p = 0,004). Na 24 weken (12 zonder behandeling) was de pijn bij de patiënten die echte acupunctuur hadden gekregen, nog altijd significant minder dan in de twee andere groepen (p = 0,04 versus nepacupunctuur en p < 0,0001 vs. de controlegroep).De auteurs van de studie concluderen dat acupunctuur, een niet-farmacologische optie, de therapietrouw aan een aromataseremmer en de resultaten bij de behandeling van borstkanker zou kunnen verbeteren.Hershman DL et al. Randomized blinded sham- and waitlist-controlled trial of acupuncture for joint symptoms related to aromatase inhibitors in women with early stage breast cancer (S1200). 2017 San Antonio Breast Cancer Symposium. Abstract GS4-04. Gepresenteerd op 7 december 2017. https://www.abstracts2view.com/sabcs/view.php?nu=SABCS17L_503&terms=