...

Vorsers hebben de signalisatierespons op meerdere pro- en anti-inflammatoire cytokines onderzocht in verschillende soorten immuuncellen in het perifere bloed van patiënten met een pas gediagnosticeerde borstkanker. De signalisatie van vier cytokines (twee pro- en twee anti-inflammatoire cytokines) in de regulerende T-lymfocyten bleek bij een aantal patiënten verstoord te zijn. De signalisatierespons van regulerende T-lymfocyten in het perifere bloed op cytokines weerspiegelt het immunosuppressieve potentieel in de tumor en kan een relaps 3-5 jaar na het stellen van de diagnose voorspellen.U vindt meer details in het onderstaande artikel.Wang L et al: Connecting blood and intratumoral Treg cell activity in predicting future relapse in breast cancer. Nature Immunology (2019). Gepubliceerd op 8 juli 2019. DOI https://doi.org/10.1038/s41590-019-0429-7; https://www.nature.com/articles/s41590-019-0429-7#article-info