...

De incidentie van prostaatkanker en de daarmee samenhangende kosten zijn de laatste dertig jaar met 50% gestegen. Ondanks de publicatie van richtlijnen die pleiten voor actieve bewaking waar geïndiceerd, wordt prostaatkanker nog altijd vaak overbehandeld. Van de patiënten bij wie een prostaatkanker wordt gediagnosticeerd, wordt 70% tot 90% meteen behandeld. In Canada kreeg ongeveer 75% van de patiënten bij wie de diagnose van prostaatkanker werd gesteld tussen 1995 en 2002, een actieve behandeling. Bij meer dan de helft van de patiënten was een onmiddellijke behandeling op het ogenblik dat de diagnose werd gesteld, kennelijk niet geïndiceerd. Een behandeling kost geld en heeft invloed op de levenskwaliteit van de patiënt. De onderzoekers hebben een model opgesteld om de kosten van actieve bewaking (d.w.z. volgen en zien of de kanker verergert) van patiënten met prostaatkanker in Quebec (Canada) te vergelijken met die van een onmiddellijke behandeling. Door actieve bewaking kan een behandeling worden vermeden bij patiënten die weinig kans lopen op een verergering van de tumor. Canada zou op die manier 96 miljoen dollar kunnen besparen in elke jaarlijkse cohorte van nieuwe patiënten met prostaatkanker. De kosten van actieve bewaking tijdens het eerste jaar en de daaropvolgende vijf jaar werden geraamd op 6.200 dollar per patiënt. In geval van onmiddellijke behandeling was dat 13.735 dollar. Ook in België is er waarschijnlijk een groot verschil in kosten tussen beide strategieën.Dragomir A et al. Active surveillance for low-risk prostate cancer compared with immediate treatment: a Canadian cost comparison. CMAJ OPEN 2014; online gepubliceerd op 24 april 2014.