...

Voor vijf van de kankers die door de test worden gedekt, bestaat er nog geen screeningonderzoek. De onderzoekers hebben eerst honderden genen en 40 eiwitmarkers geanalyseerd, waarna ze dat aantal hebben kunnen terugbrengen tot 16 segmenten van genen en acht eiwitten. Ze onderstrepen dat die moleculaire test enkel bestemd is om kanker op te sporen en dus verschilt van de andere moleculaire tests die een groot aantal genen analyseren om een gegeven kanker op te sporen met eventuele therapeutische targets. De test had een specificiteit van meer dan 99% bij de detectie van kanker. Slechts bij 7 van de 812 controlepersonen werden foutpositieve uitkomsten verkregen.De test werd geëvalueerd bij 1.005 patiënten met een niet-gemetastaseerde stadium I tot stadium III ovarium-, lever-, maag-, pancreas-, slokdarm-, colorectale, long- of borstkanker. De mediane sensitiviteit bedroeg 70% (spreiding van 33% bij borstkanker tot 98% bij ovariumkanker). De sensitiviteit bij de detectie van de vijf kankers waarvoor geen screeningonderzoeken bestaan, bedroeg 69% tot 98%.Cohen JD et al. Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. Science 18 Jan 2018. DOI: 10.1126/science.aar3247. http://science.sciencemag.org/content/early/2018/01/17/science.aar3247