...

Antracyclines worden veel gebruikt bij de behandeling van kanker. Cardiotoxiciteit (cardiomyopathie en congestief hartfalen) is evenwel een limiterende factor. De cardiotoxiciteit is dosisgebonden. Remmers van het renine-angiotensinesysteem zoals ACE-remmers voorkomen de cardiotoxiciteit van antracyclines. ACE-remmers verminderen de toxiciteit van antracyclines, maar verminderen ze ook de antitumorale werking? Om die vraag te beantwoorden, hebben de onderzoekers een open, gerandomiseerde studie uitgevoerd bij 17 patiënten met borstkanker die werden behandeld met doxorubicine en cyclofosfamide om de 14 dagen. De patiënten kregen een cyclus chemotherapie samen met 10 mg enalapril en een andere cyclus zonder enalapril. De bloedspiegels van doxorubicine en zijn metaboliet doxorubicinol werden gemeten voor de behandeling en daarna regelmatig tot 48 uur na het infuus. Er werd geen interactie tussen doxorubicine en enalapril waargenomen. Naargelang er al dan niet een ACE-remmer werd toegediend tijdens de behandelingscyclus, was er geen significant verschil in de concentraties van doxorubicine en zijn metaboliet.