...

Studies hebben aangetoond dat acarbose, een α-glucosidaseremmer, antitumorale effecten heeft op colorectale kanker, althans op de biomarkers van colorectale kanker. De auteurs van deze studie hebben de gegevensbank van de nationale ziekteverzekering in Taiwan doorgenomen. 240 798 (17,9%) van de meer dan 1,3 miljoen mensen met diabetes kregen acarbose. De mediane leeftijd waarop de diagnose van diabetes was gesteld, was 54,1 jaar en de mediane duur van de ziekte bedroeg 8,9 jaar. Tijdens een follow-up van bijna 1,5 miljoen patiëntjaren hebben 1332 (0,33%) patiënten een colorectale kanker ontwikkeld. De totale incidentie bedroeg 89,6 gevallen per 100 000 patiëntjaren. Bij de patiënten die acarbose innamen, was dat 75,8 en bij de patiënten die geen acarbose innamen, 103,8. De patiënten die acarbose hadden gebruikt, liepen 27% minder kans om colorectale kanker te krijgen dan de patiënten die geen acarbose hadden gekregen (gecorrigeerde HR = 0,66). Er was ook een significante tendens tot daling van het risico naarmate de dosering van acarbose hoger was. Het gecorrigeerde risico was 0,73 bij de patiënten die tot 89 mg/d innamen, 0,69 bij de patiënten die 90 tot 364 mg/d innamen, en 0,46 bij de patiënten die 365 mg of meer per dag innamen, in vergelijking met de patiënten die geen acarbose kregen (p voor de tendens < 0,001).