...

Vier nieuwe geneesmiddelen verbeteren de perspectieven bij patiënten met een CLL aanzienlijk. Vandaar deze 'award', aldus de ASCO. Het gaat om twee immunotherapeutische geneesmiddelen in combinatie met chloorambucil bij een nog niet behandelde CLL, namelijk obinutuzumab, dat in de Verenigde Staten in november 2013 werd goedgekeurd en in Europa in juli 2014, en ofatumumab, dat door de US Food and Drug Administration (FDA) werd goedgekeurd in april 2014 en in de EU in juli 2014. De twee andere geneesmiddelen tegen CLL zijn nieuwe gerichte geneesmiddelen die geïndiceerd zijn bij de behandeling van een relaps van of een therapieresistente CLL: ibrutinib en idelalisib. Ibrutinib is een eerste geneesmiddel in de klasse van de brutontyrosinekinaseremmers, dat in februari 2014 in de Verenigde Staten werd goedgekeurd voor de behandeling van CLL. Idelalisib is een eerste geneesmiddel in de klasse van de remmers van fosfo-inositide 3-kinase (PI3K) delta. Idelalisib werd in juli 2014 in de Verenigde Staten goedgekeurd voor de behandeling van CLL. Beide geneesmiddelen werden aanbevolen voor goedkeuring in Europa in juli 2014.