...

De auteurs hebben retrospectief tussen april 1975 en mei 1996 stalen van primaire tumoren geanalyseerd die waren afgenomen bij patiënten met een kiemceltumor voor toediening van een moderne eerstelijnschemotherapie met een platinaverbinding aan het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. De auteurs hebben vooral de cumulatieve ziektespecifieke sterfte geëvalueerd.Er was tumorweefsel beschikbaar van 232 patiënten, van wie 193 met een niet-seminomateuze kiemceltumor. In minstens 82 (42%) primaire niet-seminomateuze kiemceltumoren werd minstens één teratoomcomponent ontdekt. Tijdens een mediane follow-up van 17 jaar (spreiding 0,3-35 jaar) zijn 58 patiënten met een niet-seminomateuze kiemceltumor overleden: 47 zijn gestorven aan de kiemceltumor en 11 aan een andere doodsoorzaak. De meeste patiënten die zijn gestorven aan een kiemceltumor, zijn overleden binnen vijf jaar en die sterfte correleerde met het risiconiveau voor behandeling (p < 0,001). De sterfte aan andere oorzaken is na 15 jaar gestegen, maar correleerde niet met het risiconiveau voor behandeling.De ziektespecifieke sterfte was hoger bij de patiënten met een niet-seminomateuze kiemceltumor met teratoom dan bij de patiënten met een niet-seminomateuze kiemceltumor zonder teratoom en dan bij patiënten met een seminoom (ziektespecifieke sterfte na 5 jaar respectievelijk 27,4%, 17,4% en 10,3%, p = 0,03). Na vijf jaar was de ziektespecifieke sterfte hoger bij de patiënten met een niet-seminomateuze kiemceltumor met een rijp teratoom (n = 42) dan bij de patiënten met een niet-seminomateuze kiemceltumor met een onrijp teratoom (n = 29) of patiënten met een niet-seminomateuze kiemceltumor zonder teratoom: respectievelijk 38,1% 19,9% en 17,4% (p = 0,01).Funt SA et al. Impact of Teratoma on the Cumulative Incidence of Disease-Related Death in Patients With Advanced Germ Cell Tumors. DOI: 10.1200/JCO.18.01608 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 24 juni 2019. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.01608?journalCode=jco