...

Het totale aantal gevallen van borstkanker in de Verenigde Staten zal in 2030 waarschijnlijk 50% hoger zijn dan het aantal in 2011. Die stijging zal vooral te wijten zijn aan de stijging van het aantal gevallen van oestrogeenreceptorpositieve borstkanker en het aantal gevallen van borstkanker bij vrouwen van 70 jaar of ouder. Het percentage ER+ invasieve kanker zal allicht onveranderd blijven. Verwacht wordt dat het aantal gevallen van ER+ in-situkanker met ongeveer 50% zal stijgen, van 283.000 in 2011 tot 441.000 in 2030. Het percentage ER- kanker (invasieve en in situ) met inbegrip van moeilijk te behandelen HER2+ en drievoudig negatieve borstkanker zal naar verwachting halveren.