...

Een kwaadaardige tumor in het hoofd-halsgebied is minder frequent dan bijvoorbeeld borst- of darmkanker. Toch krijgen jaarlijks 2.500 tot 3.000 Belgen deze diagnose. Het aantal hoofd-halskankerpatiënten stijgt bovendien. De ziekte is momenteel het zesde meest voorkomende type kanker in Europa. "Jammer genoeg gebeurt de diagnose vaak pas in een laat stadium. Opmerkzaamheid voor de eerste signalen is essentieel. Hoe vroeger een tumor ontdekt wordt, hoe groter de genezingskansen over het algemeen zijn", zegt dr. Laurence Tack, gespecialiseerd in mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde.Ondanks het toenemend aantal patiënten is de ziekte nog vrij onbekend. Dat zorgt ervoor dat de diagnose vaak laat gesteld wordt: 60% van de patiënten heeft bij diagnose een vergevorderd stadium van de ziekte en 60% overlijdt binnen vijf jaar. Als de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de kans op overleving 80 tot 90%. "Om mensen hiervan bewust te maken en vooral te informeren over de alarmsignalen, neemt het A.S.Z. deel aan de Europese 'Make Sense Campaign' voor hoofd-halskanker."