...

De onderzoekers hebben de dossiers doorgenomen van de patiënten bij wie tussen 1998 en 2011 een borstkanker N2/N3 was gediagnosticeerd. De gemiddelde leeftijd was 58 jaar en de mediane follow-up 61 maanden. Bij 59% van de vrouwen was de diagnose gesteld in het kader van borstkankerscreening: 81% was blank, 96% van de vrouwen had een ziekteverzekering, 98% woonde in een stedelijk midden en 83% vertoonde geen comorbiditeit. Ongeveer 82% van de vrouwen heeft chemotherapie gekregen, maar slechts 65% heeft na de mastectomie radiotherapie gekregen. Factoren die correleerden met radiotherapie, waren de tumorgraad (p = 0,03), chirurgie van de regionale lymfeklieren (p = 0,03), een heropname in het ziekenhuis binnen 30 dagen na chirurgie (p = 0,03), toediening van chemotherapie (p <0,01) en hormoontherapie (p < 0,01) en de sterfte na 30 dagen (p <0,01). Sociaaleconomische factoren zoals het type huisvesting (p = 0,85), de geografische ligging van de woning (p = 0,27), de etnische origine (p = 0,12), de ziekteverzekering (p = 0,10), het inkomen (p = 0,43), het scholingsniveau (p = 0,86), de woonplaats (p = 0,83) en de comorbiditeit (p = 0,83) hadden daar daarentegen geen invloed op. Onafhankelijke voorspellers van toediening van radiotherapie na de mastectomie waren toediening na de chemotherapie (OR = 4,55; p <0,01), een nieuwe opname minder dan 30 dagen na de chirurgie (OR = 1,14; p = 0,01) en de overleving 30 dagen na de operatie (OR = 1,55; p = 0,04).