...

Dat is ook hoognodig aangezien er sinds de jaren tachtig slechts één klasse van gerichte middelen (anti-GD2-antilichamen) goedgekeurd en opgenomen is in de eerstelijnstherapie voor neuroblastoom. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe middelen en therapeutische strategieën, alsook een efficiënter kader voor het uitvoeren van internationale klinische proeven.Het eerste Research Funding Award van het ACTION Consortium richt zich op refractair en recidiverend neuroblastoom, waarbij wordt opgeroepen tot innovatieve benaderingen om klinische onderzoeken te versnellen en om nieuwe therapieën te evalueren. Deze prijs is een van de grootste op het gebied van neuroblastoom, met een waarde van 2 miljoen dollar. Met deze award wil men de wetenschappelijke gemeenschap uitdagen om voorstellen te doen die het potentieel hebben om belangrijke veranderingen teweeg te brengen in het neuroblastoomlandschap, wat een directe en positieve impact zal hebben op kinderen die met deze verwoestende ziekte worden geconfronteerd.