...

De onderzoekers van het IARC (International Agency for Research on Cancer) maakten gebruik van de GLOBOCAN 2018 database en berekenden absolute aantallen en voor leeftijd gestandaardiseerde incidentiecijfers op landniveau. De cijfers werden gepubliceerd in The Lancet Global Health.De belangrijkste oorzaken waren Helicobacter pylori (810.000 gevallen), HPV (690.000 gevallen), hepatitis B (360.000 gevallen) en hepatitis C (160.000 gevallen). De voor leeftijd gestandaardiseerde incidentie was het hoogst in het oosten van Azië en in sub-Saharisch Afrika, het laagst in het noorden van Europa en het westen van Azië. In China alleen deden zich een derde van alle infectiegerelateerde kankers voor, vooral te wijten aan Helicobacter pylori en hepatitis B. Bij HPV was de relatie met het bruto nationaal product van een land dan weer het meest opmerkelijk, met 6,9 gevallen per 100.000 persoonsjaren in landen met een hoog inkomen en 16,1 gevallen per 100.000 persoonsjaren in landen met een laag inkomen.De Martel C, Georges D, Bray F, et al. Global burden of cancer attributable to infections in 2018: a worldwide incidence analysis. The Lancet Global Health 2020; 8(2):e180-e190. doi: 10.1016/S2214-109X(19)30488-7.