...

De studie werd uitgevoerd bij 3345 vrouwen van 50 jaar of jonger met een borstkanker stadium I tot III.De 10 jaarsoverleving bij vrouwen met borstkanker was vergelijkbaar ongeacht de aan- of afwezigheid van mutatie van het BRCA1-gen.Bij vrouwen met een BRCA1-mutatie verbetert een ovariëctomie de overleving sterk. (referentie: Huzarski T et al. J Clin Oncol. 2013;31:3191)