Complementaire en alternatieve behandelingen bij kankerpatiënten

In een recente studie bij kankerpatiënten en patiënten die kanker hadden overleefd, zei een derde van de patiënten dat ze tevens hun heil hadden gezocht in complementaire en alternatieve behandelingen zoals meditatie, yoga, acupunctuur, fytotherapie en voedingssupplementen.

Toevoeging trebananib biedt geen meerwaarde bij gemetastaseerde ovariumkanker

In deze multicentrische (206 centra), internationale (14 landen), gerandomiseerde, dubbelblinde, fase 3-studie werden 1.015 patiënten met een gemetastaseerd ovariumcarcinoom behandeld in de eerste lijn met carboplatine en paclitaxel en dit in combinatie met trebananib (678 patiënten) of placebo (337 patiënten).

Derdelijnstherapie bij urotheliale kanker: nieuwe hoop

In een fase II-studie met één behandelingsgroep bij 125 patiënten werd bij bijna de helft van de patiënten met een plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde urotheliale kanker een tumorrespons verkregen met een geconjugeerde antistof.

Hoger risico op borstkanker bij transgendervrouwen

Volgens een groot retrospectief Nederlands onderzoek lopen transgendervrouwen, die dus geboren zijn als man, een hoger risico op borstkanker dan mannen die niet van geslacht zijn veranderd, en een lager risico dan cisgendervrouwen.

Fase 2-studie CheckMate 204, nieuwe gegevens over hersenmetastasen bij melanoom

Jean-Claude Lemaire

De CheckMate 204-studie heeft aangetoond dat de combinatie nivolumab + ipilimumab (NIVO+IPI) doeltreffend is bij patiënten met een melanoom met asymptomatische hersenmetastasen die nog geen behandeling hebben gekregen. In Chicago werd een update van die studie gepresenteerd samen met de resultaten over patiënten met symptomatische hersenmetastasen.

Cytoreducerende nefrectomie bij gemetastaseerd niercelcarcinoom: over en uit

Jean-Claude Lemaire

De gerandomiseerde fase 3-studie CARMENA (A Mejean et al. N Engl J Med 2018; 379: 417-27) heeft een cytoreducerende nefrectomie gevolgd door een behandeling met sunitinib (groep A) vergeleken met een behandeling met sunitinib alleen (groep B) bij 450 patiënten met een gemetastaseerd niercelcarcinoom, die werden gestratificeerd volgens het MSKCC-risico.

CASSIOPEIA: nieuwigheden bij de behandeling van myeloom

Jean-Claude Lemaire

De combinatie bortezomib/thalidomide/dexamethason (VTd) is de standaardbehandeling bij patiënten met een recentelijk gediagnosticeerd multipel myeloom die in aanmerking komen voor een transplantatie. Maar is dat definitief?

ECCO 2019

The ECCO 2019 European Cancer Summit on 12-14 September 2019 in Brussels, Belgium will bring together worldwide leaders from cancer care, research, patient advocacy and public-private sectors in a unique multi-stakeholder forum. The theme of the second edition of the ECCO Summit is: "European Cancer Care: Across Borders".