In deze studie verdeelden de onderzoekers 13.195 mannelijke (ex-)rokers in twee groepen: 6.583 mannen vormden de screeningsgroep en ondergingen een CT-scan bij het begin van de screening en na 1, 3 en 5,5 jaar. De controlegroep bestond uit 6.612 mannen met een gelijkaardig profiel. Alle patiënten werden minimum tien jaar gevolgd.

Naar aanleiding van de epidemie met Covid-19 nam het Agentschap Zorg en Gezondheid in samenspraak met de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek een aantal initiatieven om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De bevolkingsonderzoeken worden tot nader order opgeschort.

In deze studie werden 577 patiënten met gemetastaseerd BRAF V600e-mutant melanoom gerandomiseerd behandeld met ofwel 450 mg encorafenib eenmaal per dag en 45 mg binimetinib tweemaal per dag (COMBO450 = 192 patiënten) ofwel 960 mg vemurafenib tweemaal per dag (VEM = 191 patiënten) ofwel 300 mg encorafenib eenmaal per dag (ENCO300 = 194 patiënten).

Begin maart namen de drie ziekenhuizen van de GZA-groep vier nieuwe, hoogtechnologische CT-scanners en een campus-overkoepelend softwareplatform in gebruik. Op termijn wil GZA zo evolueren naar een gespecialiseerd centrum voor longkankerscreening.

Sinds begin maart is de combinatie van pembrolizumab en axitinib toegankelijk in België voor de behandeling van gemetastaseerde niercelkanker. Deze behandeling zou het risico op overlijden met bijna de helft verminderen. Ook de combinatie van avelumab en axitinib wordt nu terugbetaald voor de behandeling van gevorderd niercelcarcinoom (stadium IV), bij een rechthebbende, die nog niet eerder voor deze aandoening in dit stadium werd behandeld.

De Pinktrainer, een app voor revalidatie van borstkankerpatiënten, kreeg afgelopen weekend de Innovation Award van Think Pink Europe. Dat gebeurde tijdens een Hackaton in Brussel.

Volgens de resultaten van een onderzoek dat werd gepubliceerd in de Journal of the National Cancer Institute, kan integratieve oncologie het best worden gedefinieerd als een 'patiëntgericht, op evidentie gebaseerd onderdeel van de kankerzorg dat gebruik maakt van oefeningen zowel voor lichaam als geest, van natuurlijke producten, en van wijzigingen in de levensstijl en in combinatie met de meer conventionele kankerbehandelingen, inclusief chemotherapie, bestraling, chirurgie en immunotherapie'.

Deze open-label, internationale en multicentrische, prospectieve, gerandomiseerde fase 3-studie werd uitgevoerd bij relatief jonge patiënten (18-60 jaar) met B-cellymfoom van stadium I-II. 295 patiënten werden behandeld met zes cycli R-CHOP en 297 patiënten werden behandeld met vier cycli R-CHOP plus twee dosissen rituximab.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.

De vijfjaarsoverleving van kinderen en AYA's (Adolescents & Young Adults) bedraagt 80% voor alle kankertypes samen. Zo zijn er in Europa een half miljoen overlevenden van een kanker op jonge leeftijd. Twee op de drie zal laattijdige effecten ondervinden, van wie de helft ernstig.