Een nieuw Koninklijk Besluit geeft kinderoncologen en -hematologen toegang tot het toezichtshonorarium in het oncologisch dagziekenhuis.

De incidentie van borstkanker bij premenopauzale vrouwen stijgt en het betreft een agressievere kanker dan vroeger. Daarom is een goede follow-up belangrijk afhankelijk van de toegediende behandeling, maar ook met het oog op contraceptie en in geval van kinderwens. Professor Anne Gompel (Université Paris Cité) heeft een presentatie gegeven over hormoongevoelige borstkanker bij premenopauzale vrouwen.

Uit het magazine

"Vlaanderen heeft bevolkingsonderzoeken geïmplementeerd voor borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker. Daarmee volgen we de Europese aanbevelingen. De screening voldoet ook aan vrijwel alle opgelegde standaarden en dat maakt ze kwalitatief heel sterk."

Uit het magazine

In oktober was er veel aandacht voor kankerscreening, denk maar aan de campagne van Think Pink rond borstkankerpreventie. Dit is ook elk jaar het moment voor Waalse parlementsleden om de stand van zaken in het zuiden van het land op te maken. Het doel is om nog meer te sensibiliseren en de deelname aan georganiseerde screenings te verhogen.

"De vier grootste doders van alle kankers in termen van het absolute aantal sterfgevallen per jaar zijn longkanker, dikkedarmkanker, prostaatkanker bij mannen en borstkanker bij vrouwen", legt dr. Jean-Benoît Burrion uit, medisch directeur van de vzw Bruprev en hoofd van de screeningskliniek van het Instituut Jules Bordet/HUB.

Uit het magazine

Vorig jaar vernieuwde de Europese Commissie haar aanbevelingen voor kankeropsporing - begin december 2022 keurden de ministers van de lidstaten (de Raad van de EU) het voorstel goed. Wat houden de aanbevelingen in en wat is het belang van een aanbeveling op Europees niveau voor de kankerscreening in de Europese lidstaten?

Uitgelicht

Perceived injustice (PI) of het gevoel van onrecht blijkt in de algemene chronische pijnpopulaties een belangrijke rol te spelen in de pijnervaring. De onderzoeksgroep Pain in motion (VUB) toonde dat eerder al aan bij borstkankeroverlevers (BCS) met chronische pijn en PI. Prof. Jo Nijs (UZ Brussel; Pain in motion, VUB) en doctoraatsonderzoeker Eva Roose (VUB - UHasselt) onderzoeken nu het effect van specifieke neurowetenschappelijke pijneducatie in combinatie met motiverende gespreksvoering op de mate van pijn, levenskwaliteit en het gebruik van opioïden in deze populatiegroep.

Partner content

De BOhN Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van BOhN. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.