Sinds begin dit jaar worden een originele specialiteit en twee nieuwe generische geneesmiddelen terugbetaald.

Uit het magazine

Met prof. Ahmad Hussein Awada van het Jules Bordet Instituut hadden we een interview over nieuwe ontwikkelingen en het belang van precisiegeneeskunde binnen oncologie. Hij vindt dat alle oncologen het therapeutisch arsenaal moeten kennen en wil precisiegeneeskunde implementeren in programma's van oncologen in opleiding, omdat het belang ervan voor de oncologische praktijk alleen nog maar zal toenemen.

Uit het magazine

Prof. Margaret Shipp (Dana-Farber Kankerinstituut - Harvard Medical School) besprak op deze boeiende sessie tijdens het Education Weekend van ESMO 2020 de (nog recente) vooruitgang in de zoektocht naar de mechanismen van respons en resistentie op anti-PD-1-therapie bij de klassieke vorm van Hodgkinlymfoom (cHL). Hierbij werden ook de nieuwe resultaten van haar recent onderzoek uitgebreid besproken.

Uit het magazine

In het artikel op de volgende pagina's gaat het over frailty, die dient opgespoord en geëvalueerd te worden bij geriatrische oncopatiënten, zodat ze de geschikte zorgen kunnen krijgen. Maar welke kankerbehandeling is voor hen geschikt? Volgens medisch oncoloog dr. Lissandra Dal Lago (Jules Bordet Instituut) worden kankergeneesmiddelen zelden getest op oudere, fraile kankerpatiënten en beschikken we over weinig evidence-based gegevensbij deze populatie.

Uit het magazine

Het team van prof. Diether Lambrechts (VIB - KU Leuven) is het eerste wereldwijd dat tumorbiopsies van meer dan 50 kankerpatiënten voor en na het verkrijgen van immuuntherapie zal onderzoeken door middel van innovatieve single-cell technologie. Op die manier tracht het team de onderliggende moleculaire mechanismen te begrijpen die ervoor zorgen dat sommige patiënten wel en anderen niet reageren op immuuncheckpointinhibitoren.

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

'Oncologen moeten klaar zijn voor nieuwe manier van werken' - Verslag van de Respiratory Oncology Update Meeting - Verslag van de Scientific Summits Meeting 2020

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.