Het aantal pediatrische overlevenden van kanker neemt globaal almaar toe. Dat wil echter ook zeggen dat met een langere levensduur na genezing, de langetermijneffecten belangrijk worden. Volgens prof. dr. Jutte van der Werff ten Bosch (Kliniekhoofd Kinderoncologie, UZ Brussel) vormt dit een groot aandachtspunt om late effecten tijdig op te sporen en te behandelen, maar ook om tijdens de behandeling proactief te werken.

Tal van sessies op het ESMO-congres gingen over covid-19 en kanker. Onderzoekers presenteerden de eerste resultaten van een aantal nationale kankerregisters, waarbij onder andere werd gekeken naar de psychosociale impact van covid-19 op patiënten en hun zorgverleners. Daarnaast kwamen ook aanpassingen in de zorgverlening, behandelplannen van kankerpatiënten en de impact daarvan op langere termijn aan bod.

Onderzoekers van het Antoni van Leeuwenhoek, het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut in Nederland, hebben een nieuwe locatie van de speekselklieren ontdekt. Voor patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied is dit waarschijnlijk goed nieuws, omdat de plek tijdens radiotherapie nu ontzien kan worden om mogelijke bijwerkingen te voorkomen. De bevindingen werden gepubliceerd in Radiotherapy & Oncology.

In deze open-label, gerandomiseerde Franse fase III-studie werd bij 164 patiënten met een SCLC, die een recidief vertoonden na een eerstelijnsbehandeling met platinum plus etoposide, nagegaan of de huidige tweedelijnsbehandeling met topotecan wel degelijk efficiënter is dan het opnieuw toedienen van platinum plus etoposide.

Deze multicentrische, Chinese fase III-studie vergeleek de uitkomst van 411 patiënten, die een slokdarmresectie ondergingen omwille van een plaveiselcelcarcinoom. Bij 227 (de 'CRT + S'-groep) van deze patiënten werd een adjuverende chemoradiotherapie met twee cycli vinorelbine en cisplatine met gelijktijdige radiotherapie (40,0 Gy in 20 fracties) uitgevoerd na chirurgie. Bij 184 patiënten beperkte de behandeling zich tot een slokdarmresectie (de S-groep).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Bekijk hier de OnDemand versie van het Virtual Post-ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer

Read the complete speaker-approved report of the 2020 post-ASCO meeting

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Belgian Oncology & Hematology News