Zorg na kanker is een essentieel onderdeel van de oncologische zorg in het zorgtraject van de patiënt. Daarom ontwikkelde UZ Gent - met financiële steun van Kom Op Tegen Kanker - een platform met informatie en tips op maat van zorgverleners die bij de nazorgfase betrokken zijn.

Die conferentie vindt om de twee jaar plaats en biedt een overzicht van de belangrijkste veranderingen die zijn opgetreden sinds de vorige conferentie, een rist 'state of the art'-presentaties en presentaties over toekomstperspectieven, discussies pro en contra over verschillende onderwerpen en tot slot een consensus over situaties die vaak in de klinische praktijk voorkomen. Voor u verzameld tijdens het congres van dit jaar.

Het risico op recidief bij vrouwen met een invasieve borstkanker die een primaire systemische behandeling hebben gekregen, hangt af van meerdere factoren. Het is nog niet duidelijk wat het beste beleid is bij vrouwen met een intermediair risico op recidief. Eén van de vragen is: "Kan de postoperatieve behandeling worden vereenvoudigd door een van de componenten ervan te laten vallen zonder de prognose daardoor in het gedrang te brengen?"

Er zijn aanwijzingen dat CDK4/6-remmers (ciclibs) dan een goed idee zijn. Enerzijds is het verlies van controle van de celcyclus een belangrijk kenmerk bij HR+ kankers en anderzijds bedraagt de waarschijnlijkheid van recidief van zo'n kanker circa 30% (en in circa 50% van de gevallen treedt het recidief op na 5 jaar). Tot slot is bewezen dat een combinatie van een hormoontherapie en ciclibs doeltreffend en veilig is bij gemetastaseerde borstkanker.

Een plaatselijk en regionaal heldercellig niercelcarcinoom wordt behandeld met een radicale nefrectomie, maar vaak treedt een recidief op (tot 50% van de patiënten). Drie studies hebben het effect van een adjuvante behandeling met een checkpointremmer op het risico op recidief geëvalueerd, met tegenstrijdige resultaten. IMmotion010 (geen significant effect met atezolizumab), CheckMate 914 (geen significant effect met nivolumab + ipilimumab) en KEYNOTE 564 (daling van het risico op recidief of overlijden met 32% met pembrolizumab).

Congress Report CGP 2022

Read the complete report of Comprehensive Genomic Profiling: The Cornerstone of Precision Oncology

Bekijk de highlights

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Belgian Oncology & Hematology News

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.

Partner content

De BOhN Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van BOhN. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.