Stichting tegen Kanker lanceert een nationale projectoproep voor de uitreiking van 'Grants Advanced Technology Equipment'. Fundamenteel kankeronderzoek heeft immers extra middelen en grote budgetten nodig voor de aankoop van gesofisticeerd en hoogtechnologische materiaal om de hoogstaande kwaliteit van het werk te kunnen blijven garanderen.

Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en NETwerk (een samenwerkingsverband van ziekenhuizen rond neuro-endocriene tumorzorg) stelden recent, op de internationale NET Cancer Day, een nieuwe methode voor om neuro-endocriene tumoren op te sporen en op te volgen via een eenvoudige bloedname.

Patiënten met triple-negatieve borstkanker die behandeld worden met immunotherapie kunnen een terugbetaling van de behandeling krijgen. Dat meldt MSD. "Een belangrijke mijlpaal voor een groep patiënten waar na een vaak weinig hoopgevende diagnose eindelijk terug perspectief is", klinkt het.

In deze gerandomiseerde, multicentrische fase 3-studie werden 507 patiënten met atezolizumab (1.200 mg om de 21 dagen gedurende 16 cycli of een jaar) behandeld na volledige resectie van een stadium IB-IIIA, niet-kleincellig longcarcinoom en adjuvante platinumgebaseerde chemotherapie (een tot vier cycli). De controlegroep bestond uit 498 patiënten die behandeld werden met de best mogelijke klassieke ondersteuningsmaatregelen (observatie en regelmatige controlescans).

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

BGDO-meeting over ASCO en ESMO - BMUC Post Conference Meeting - Highlights ESMO 2021

Verslag van de tweede virtuele meeting georganiseerd door BVU, SBU en Scientific Summits op 14/05/2020.

Supportieve zorgen maken een belangrijk deel uit van een goede oncologische zorg. We gaan regelmatig in op aspecten die de kankerzorg beter kunnen maken.