...

Elk technologisch hulpmiddel dat werd ontworpen ter ondersteuning van personen met een beperking omwille van leeftijd of handicap wordt een assistieve technologie genoemd. Deze worden idealiter ingezet om aan een specifieke behoefte te voldoen. Maar niet alleen zijn de producten niet altijd voldoende afgestemd op hun doel durven zowel de kwaliteit en de kostprijs wel eens tegenvallen, door het grote aanbod van over de 10.000 hulpmiddelen zien de meeste artsen, zorgverstrekkers en eindgebruikers door de bomen al lang het bos niet meer, zo zegt Peter Deboutte, directeur van In-HAM vzw. Advies belevenIn-HAM verstrekt deskundig advies omtrent hulpmiddelen en woningaanpassingen zowel aan zorginstellingen, ziekenhuizen en sociale huisvestingsmaatschappijen, als aan particulieren. Aanvragen uit deze laatste groep komen momenteel vooral van de patit zelf of diens familie, maar ook de (huis)arts kan op vraag van een patit advies inwinnen. Dat advies op maat is niet kosteloos: bij elke binnenkomende hulpvraag wordt steeds een offerte opgemaakt. Uniek is alvast de mogelijkheid voor oudere personen om een aantal dagen door te brengen in n van de vier woonlabs op het bedrijfsterrein. Zo kan de oudere in samenwerking met de eigen adviseur en deskundigen van In-HAM vzw een ontwerp opmaken voor hoe de eigen woning het beste kan aangepast worden. Bovendien treedt de vzw op als brugfiguur tussen de industrie, de onderzoeksinstellingen, de overheid, de zorgsector en de eindgebruiker. Op deze manier werken zij aan de ontwikkeling van producten en diensten om mensen met beperkingen te helpen comfortabel, veilig en langer zelfstandig te leven. Door ook de eindgebruiker in het ontwikkelingsproces te betrekken, hopen zij daarbij de technologie al heel vroeg in diens ontwikkeling scherper aan te passen aan de ree behoeften.Verlicht takenpakketAssistieve technologie zijn daarbij niet alleen nuttig voor de eindgebruiker; ze helpen ook mee om de taken van het verzorgend personeel wat te ontlasten. De vergrijzing zorgt immers voor een almaar groeiende zorgbehoefte waaraan maar net kan worden voldaan. Op termijn wordt echter gevreesd voor een tekort aan zorgpersoneel en een hoge zorgfactuur. Assistieve technologie kunnen hierin een (sleutel)rol spelen. De thuiszorg is bijvoorbeeld gebaat met de 24x7 monitoring en alarmsystemen die een interventie op verzoek en een verhoogde zelfredzaamheid met zich meebrengen, terwijl de zorgverlener meer tijd overhoudt om zich te wijden aan diens kerntaken.