...

Ze rekruteerden daarvoor in drie bejaardentehuizen in Boston 25 deelnemers met een zinkdeficiëntie (lage concentratie of tekort) van 65 jaar of ouder. Twaalf van hen kregen gedurende drie maanden een dagelijkse vitaminecocktail die verrijkt was met 30 mg zink, terwijl de anderen dagelijks een placebo kregen van dezelfde vitaminecocktail met slechts 5 mg zink. Aan het eind van het onderzoek bepaalden de wetenschappers bij alle deelnemers de hoeveelheid zink in het lichaam en de kwaliteit van hun immuunsysteem aan de hand van de T-lymfocyten. De onderzoekers stelden vast dat bij de deelnemers die bij het begin van de studie een lage zinkconcentratie hadden en die 30 mg hadden gekregen, de zinkconcentratie weer normaal werd en het aantal T-lymfocyten toenam. Die laatste bleken bovendien beter te werken, waardoor het immuunsysteem van de deelnemers een boost kreeg. Bij de patiënten met het grootste tekort was dat na drie maanden niet volledig aangevuld, maar de onderzoekers gaan ervan uit dat de periode daarvoor niet lang genoeg was.