...

Aangezien mensen de ziekte meestal krijgen door een steek van een mug die Plasmodium falciparum overdraagt op de mens, wilden onderzoekers van de University of California het kwaad bij de wortel uitroeien door zich op de vector van de ziekte te richten: de mug zelf. Met behulp van Crispr, een methode om het genoom te wijzigen, slaagden ze erin om een gen dat de parasiet blokkeert in te brengen in het DNA van de mug Anopheles stephensi, die voorkomt in India. Die muggen worden resistent tegen malaria en dragen de ziekte dus niet meer over op de mens. Op die manier werden honderden gemuteerde muggen gecreëerd in het laboratorium. En het werkt wel degelijk. Aan de genetische wijziging werd een andere manipulatie toegevoegd waardoor de muggen rood fluorescerende ogen kregen, om te kunnen nagaan of de antistoffenbevattende genen van de ene op de andere generatie werden overgedragen. Zo kon worden aangetoond dat de genetische wijziging in de muggen in 99,5% van de gevallen werd overgedragen op hun nageslacht. Gezien dat duidelijke resultaat, zou dit weleens een manier kunnen zijn om de ziekte uit te roeien. Er is dus hoop in de strijd tegen malaria, ook al gaat het slechts om één mogelijk hulpmiddel in een heel arsenaal van preventieve maatregelen. De volgende stap zal erin bestaan de genetische wijziging ook op andere soorten anophelesmuggen toe te passen.