...

Een team van de Mayo Clinic analyseerde tussen 2012 en 2014 meer dan 9.000 bloedstalen van patiënten uit Minnesota, Wisconsin en Noord-Dakota van wie vermoed werd dat ze de aandoening hadden. Zo ontdekten ze een Borreliasoort die voordien onbekend was. De onderzoekers ontdekten in zes stalen ongewone variaties van de DNA-sequenties, die ze vervolgens nader onderzochten. De nieuwe bacterie veroorzaakt net zoals B. burgdorferi symptomen als koorts, huiduitslag, hoofdpijn en nekpijn, en in een later stadium ook artritis. B. mayonii, een voorlopige naam, lijkt echter virulenter te zijn en veroorzaakt ook braken, misselijkheid en een veralgemeend erytheem. Wat de behandeling betreft, stelden de onderzoekers vast dat de nieuwe Lymestam op dezelfde antibiotica reageert als zijn neefje. Het Centre for Disease Control and Prevention (CDC), dat aan de studie deelnam, raadt gezondheidswerkers dan ook aan om de standaard antibiotherapie voor te schrijven.