...

Zijn arts trouw blijven is duidelijk een goede optie, die bijdraagt tot een betere gezondheid. Vorsers zijn tot die conclusie gekomen na analyse van de publicaties van 1996 tot 2017 over de link tussen sterfte en continuïteit van zorg, een concept dat hier betekent: regelmatig dezelfde arts raadplegen in plaats van om de haverklap van arts te veranderen. In de gegevensbanken Medline, Embase en Web of Sciences hebben de auteurs 726 wetenschappelijke artikels daaromtrent teruggevonden. De auteurs hebben voor hun meta-analyse de 22 transversale of cohortonderzoeken gehandhaafd die voldeden aan de selectiecriteria. De studies waren uitgevoerd in negen landen, merendeels in Europa en Noord-Amerika, met dus verschillende gezondheidszorgstelsels en culturen.Ondanks de diversiteit van de gehandhaafde publicaties werd in 18 van de 22 studies (81,8%) een statistisch significant lagere sterfte gerapporteerd bij de patiënten die een veeleer exclusieve relatie hadden met hun arts, en in 16 van de 18 studies werd een daling van de sterfte gerapporteerd ongeacht de doodsoorzaak. In 3 studies werd een verband waargenomen tussen de sterfte en de continuïteit van zorg, en een laatste studie heeft gemengde resultaten opgeleverd. De vorsers hebben ook beschermende effecten waargenomen bij de patiënten die regelmatig naar dezelfde specialist gingen.Naast een effect op de sterfte correleerde continuïteit van de zorg ook met een hogere tevredenheid van de patiënten, een beter naleven van maatregelen ter bevordering van de gezondheid, een beter naleven van de adviezen van de arts en minder gebruik van ziekenhuisdiensten. (referentie: BMJ Open, 28 juni 2918 doi: 10.1136/bmjopen-2017-021161https://bmjopen.bmj.com/content/8/6/e021161