...

De wetenschappers zijn tot die conclusie gekomen na analyse van een gegevensbank van de stad Rochester in Minnesota. Ze hebben de gegevens van 974 patiënten bij wie tussen 1 januari 1976 en 31 december 2013 een diagnose van ziekte van Parkinson was gesteld, vergeleken met die van 2922 mensen zonder ziekte van Parkinson om de prevalentie van melanoom in de twee groepen te bepalen.Tijdens die periode hebben ze ook 1544 gevallen van melanoom teruggevonden en ze hebben het risico op ontwikkeling van de ziekte van Parkinson bij patiënten met een melanoom vergeleken met dat bij mensen zonder melanoom. Ze hebben geen verklaring kunnen vinden voor het verband tussen beide aandoeningen, maar vinden toch dat verder onderzoek zou moeten worden verricht naar gemeenschappelijke genen, de immunologische respons en omgevingsfactoren om dat verder te onderzoeken. In afwachting raden ze artsen die patiënten met een ziekte van Parkinson verzorgen, aan om te zoeken naar eventuele tekenen van melanoom en omgekeerd. Mayo Clinic Proceedings, juli 2017, DOI: 10.1016/j.mayocp.2017.03.014