...

Tot die vaststelling zijn Britse vorsers gekomen na analyse van de medische gegevens van een cohorte van 2.739 mensen die allen tijdens dezelfde week in maart 1946 zijn geboren en die van dichtbij zijn gevolgd sinds 1976.De auteurs hebben de proefpersonen ingedeeld in twee groepen naargelang van hun geboortegewicht (laag versus een normaal geboortegewicht van 2,5 kg of hoger). Een laag geboortegewicht correleerde met een lagere dan de gemiddelde score op sportactiviteiten op school op de leeftijd van 13 jaar en minder lichaamsbeweging en sporten op volwassen leeftijd (van 36 tot 68 jaar).De volgende doelstelling van de groep: de sociale mechanismen achter die resultaten ontrafelen. Dat zou kunnen leiden tot doeltreffende interventies om die risicogroep ertoe aan te zetten meer lichaamsbeweging te nemen.Een Canadese studie naar de effecten van vroeggeboorte bij 100 volwassen met een zeer laag geboortegewicht (500-1.000 gram) en 89 volwassenen met een normaal geboortegewicht die tussen 1977 en 1982 zijn geboren, leert dat veel te vroeg geboren kinderen bijna viermaal meer kans lopen om op volwassen leeftijd insulineresistentie en diabetes te ontwikkelen. Ze krijgen ook vaker hypertensie. (2)(referenties:(1) Medicine & Science in Sports & Exercise, 30 augustus 2016, doi: 10.1249/MSS.0000000000001077;(2) Pediatrics, september 2016, doi: 10.1542/peds.2016-0515)