...

Bedoeling van North en zijn team was het ontwikkelen van een predictief model voor pre-eclampsie op basis van klinische risicofactoren voor nullipara, en om aan de hand daarvan een subgroep van vrouwen te identificeren met een verhoogd risico bij wie een verwijzing voor specialistische zorg aangewezen zou zijn. Multicentrisch Het onderzoek gebeurde in een prospectieve multicentrische cohort bestaande uit 3.572 gezonde vrouwen die nog geen kinderen hadden en zwanger waren van n kind en deelnamen aan een uitgebreide internationale studie. Voor 99% van hen waren gegevens beschikbaar over de uikomst van de zwangerschap. Van de 3.529 vrouwen waarvoor gegevens beschikbaar waren over de zwangerschapsuitkomst ontwikkelden er 186 (5,3%) pre-eclampsie waaronder 47 (1,3%) preterme pre-eclampsie. Risicofactoren Klinische risicofactoren na 14-16 weken zwangerschap waren leefijd, gemiddelde bloeddruk, BMI, familiale geschiedenis van pre-eclampsie, familiale geschiedenis van coronaire hartziekte, geboortegewicht van de moeder en vaginale bloeding gedurende minstens vijf dagen. Tot de factoren die gepaard gingen met een lager risico, behoorden onder meer een voorgeschiedenis van een miskraam met dezelfde partner, een hoge inname van fruit en alcoholgebruik tijdens het eerste zwangerschapstrimester. De resultaten van een Dopplermeting bleken geen toegevoegde waarde te hebben. Validatie nodig De auteurs besluiten dat de mogelijkheid om pre-eclampsie te voorspellen bij gezonde nulliparae op basis van klinische risicofactoren bescheiden is en dat externe validatie van het model in andere populaties nodig is. Als het model wordt gevalideerd zou het in combinatie met eventuele biomerkers waardevol kunnen zijn in de risicovoorspelling. In een bijhorend editoriaal noemen Laura A Magee en Peter von Dadelszen het huidige model echter onvoldoende geschikt om de klassieke detectiemethodes te vervangen.