...

Aan het eind van deze grote studie met zgn. pangenomische associatie, konden de auteurs 15 precieze plaatsten op het DNA (loci) lokaliseren, die bepalen of je een 'vroege vogel' of een 'nachtbraker' bent. Zeven van die sites zouden in de nabijheid liggen van genen waarvan al bekend is dat ze een rol spelen bij de regeling van het circadiaanse ritme. Drie genen in het bijzonder lijken trouwens een cruciale rol te spelen: HCRTR2, FBXL3 en VIP, die voordien al in verband werden gebracht met respectievelijk narcolepsie, een verlenging van het circadiaanse ritme en een langere paradoxale slaap. Een vierde gen, waarvan sommige varianten een rol spelen bij obesitas, heeft ook bepaalde varianten die ervoor zorgen dat bepaalde mensen 's ochtends op hun best zijn. Tot slot hebben de auteurs van deze studie bij ochtendmensen ook genetische variaties vastgesteld in de buurt van genen die de lichtperceptie controleren. Er werd daarentegen geen enkel verband aangetoond tussen vroeg opstaan en eventuele slaapproblemen (insomnia, slaapapneu, nachtelijk zweten) of een hoger lichaamsgewicht. Als al die observaties bevestigd worden, moet de werkelijke impact van de genetica op onze relatie met ons hoofdkussen nog nauwkeuriger bepaald worden.