...

Wetenschappers van de Universiteit van Göteborg hebben een 'proof-of-concept'-studie uitgevoerd die aantoont dat het dragen van een gewichtsvest een originele manier is om te vermageren. Dergelijke gewichtsvesten worden voor trainingdoeleinden gebruikt, maar dagelijks zo'n vest dragen is volgens de auteurs "psychisch vergelijkbaar met een geïntegreerde weegschaal in de badkamer, die ook constant herinnert aan de vetmassa en het lichaamsgewicht."De auteurs hebben een monocentrische, gerandomiseerde, gecontroleerde studie uitgevoerd bij 75 mensen met lichte obesitas (BMI 30-35 kg/m²). 69 van de 75 proefpersonen hebben de studie voltooid. Aan de proefpersonen werd gevraagd om een gewichtsvest te dragen acht uur per dag gedurende drie weken en hun dagelijkse activiteiten voort te zetten zoals gebruikelijk. De proefpersonen werden willekeurig in twee groepen ingedeeld. De controlegroep (n = 36) kreeg een lichte vest van 1 kg en de behandelingsgroep (n = 33) een vest van ongeveer 11 kg.Na drie weken waren de proefpersonen met de zware vest gemiddeld 1,68 kg vermagerd en de proefpersonen met een lichte vest gemiddeld 0,31 kg, dus een verschil van 1,37 kg tussen de twee groepen. Bij de proefpersonen die de zware vest droegen, verminderde ook het vetweefsel en bleef de spiermassa stabiel."Het effect op de vetmassa was groter dan wat gewoonlijk wordt gezien met verschillende programma's van lichaamsbeweging om te vermageren. Maar we hebben niet kunnen nagaan of vooral het subcutane vetweefsel is verminderd dan wel het intra-abdominale vetweefsel (dat sterk correleert met hart- en vaataandoeningen en diabetes)", commentarieerde prof. Claes Ohlsson.De studie toont dus aan dat de mens beschikt over een homeostatische regeling van het lichaamsgewicht die afhangt van de gewichtsbelasting, gravitostaat genoemd. Die regeling was eerder al aangetoond bij knaagdieren. Bij muizen is dat effect gedeeltelijk toe te schrijven aan een verminderde eetlust.Er blijven nog veel vragen over de gravitostaat onbeantwoord. De vorsers zouden nu willen onderzoeken waarom mensen die een zware vest dragen, vermageren. Is het door een hoger energieverbruik? Door een effect op de eetlust of de mobiliteit? Houdt de vermagering aan als de gewichtsvest langer dan drie weken wordt gedragen? Vermindert die behandeling de hoeveelheid visceraal vet?(referentie: EClinical Medicine, 30 april 2020, doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100338)