...

Vaccinatie met difterie, tetanus, acellulair pertussis, geïnactiveerd poliovirus en haemophilus influenzae type b (DtaP-IPV-Hib) kan het risico op koortsstuipen verhogen - hoewel het risico zeer klein blijft - op de dag van de eerste en tweede inenting (maand 3 en 5), maar gaat niet gepaard met een verhoogd risico op epilepsie. Tot die conclusie komen Yuelian Sun (Aarhus University, Aarhus, Denemarken) en collega's in de JAMA. Ze voerden een bevolkingsbrede cohortstudie op basis van de gegevens van 378.834 kinderen die in Denemarken werden geboren tussen 1 januari 2003 en 31 december 2008.Derde vaccinatie De cohort werd opgevolgd tot 31 december 2009. In totaal werden bij 7.811 kinderen koortsstuipen gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 18 maanden. Bij 17 kinderen traden de koortsstuipen op binnen de zeven dagen na de eerste inenting (DTaP-IPV-Hib) (incidentie van 0,8/100.000 personendagen), bij 32 na de tweede vaccinatie (1,3/100.000 personendagen) en bij 201 na de derde inenting (8,5/100.000). Globaal gezien hadden kinderen geen hoger risico op koortsstuipen gedurende dag 0-7 volgend op de drie vaccinatiemomenten dan een referentiecohort (kinderen niet tussen dag 0 en 7 na vaccinatie). Wel werd er een hoger risico op koorststuipen vastgesteld op de dag van de eerste en tweede, maar niet op de dag van de derde vaccinatie in vergelijking met de referentiecohort.Gedurende de zeven jaar follow-up bleek dat kinderen na vaccinatie een lager risico op epilepsie hadden tussen maand 3 en 15 na inenting dan niet-gevaccineerde kinderen en een vergelijkbaar risico op epilepsie later in het leven.De auteurs besluiten dat DTaP-IPV-Hib-vaccinatie gepaard gaat met een verhoogd risico op koortstuipen op de dag van de eerste en tweede inenting, maar dat het absolute risico zeer klein blijft, en dat deze vaccinaties niet gepaard gaan met een verhoogd risico op epilepsie.