...

De eerste (1) werd uitgevoerd bij acht mannelijke honden voor en nadat ze gedurende zes maanden een vetrijke voeding hadden gekregen. Daaruit bleek dat een enkele nacht zonder slaap even schadelijk kan zijn voor de insulinegevoeligheid als gedurende zes maanden junkfood eten. De studie toont aan dat een goede slaap bijdraagt tot het behoud van een normale glykemie en het risico op metabole aandoeningen zoals obesitas en diabetes verlaagt. De tweede (2) had betrekking op uitslapen. Die extra slaap zou niet herstellend werken, maar zelfs nadelig zijn. Langslapers hebben vaak een hoge concentratie aan 'slechte' cholesterol en insulineresistentie (een risicofactor voor obesitas), met een hoge BMI en buikomtrek. De oorzaak daarvan ligt trouwens niet bij de extra uren slaap, maar bij de verschuiving en dus ontregeling van het dagritme. De derde (3) toont aan dat de kwaliteit van de slaap nog belangrijker is dan de kwantiteit. Volgens de auteurs hebben nachten waarin de slaap herhaaldelijk onderbroken wordt, een grotere invloed op de stemming en op de vermoeidheid dan een korte, maar ononderbroken nacht slaap. De reden daarvoor is dat onderbrekingen van de slaap beletten dat de trage en diepe slaap wordt bereikt, die een herstellende werking heeft op het lichaam.