...

Ze deden dat aan de hand van de gegevens van 26.184 zwangere vrouwen en hun nakomelingen uit tien Europese landen en de Verenigde Staten. Van de kinderen die tussen 1996 en 2011 werden geboren, werd de gewichtscurve gedurende zes jaar gevolgd. Uit de analyse blijkt dat de consumptie van vis sterk varieert van land tot land (van gemiddeld 0,5 keer per week in België tot 4,45 keer per week in Spanje). Van de 8.215 gevolgde kinderen vertoonde 31% een snelle toename van het gewicht tussen hun geboorte en hun tweede verjaardag, en hadden er 4.987 (19,4%) en 3.476 (15,2%) overgewicht of obesitas op de leeftijd van respectievelijk vier en zes jaar. De kinderen van vrouwen die meer dan drie keer per week vis aten, hadden op elke leeftijd (2, 4 en 6 jaar) een hogere BMI. Tot slot bleek het effect sterker te zijn bij meisjes. Een mogelijke verklaring is de aanwezigheid in de vis van organische polluenten, waaronder hormoonverstoorders. Die toxische stoffen bevorderen immers de opstapeling van vet in het vetweefsel.