...

Onderzoekers van de Boston University hebben die hypothese evenwel weerlegd. Ze verzamelden miljoenen gegevens afkomstig uit Deense nationale medische registers over de periode van 16 jaar tussen 1995 en 2011, om een eventueel verband na te gaan. Bij vergelijking van de incidentie van verschillende vormen van kanker bij mensen met een PTSS en die in de algemene bevolking over dezelfde periode, bleek er geen enkel verband te bestaan tussen de twee aandoeningen. Ook bij analyse van specifieke subgroepen in de populatie werd na correctie voor verstorende factoren geen enkele significante correlatie vastgesteld. Deze meta-analyse is dus vrij geruststellend en de auteurs concluderen dan ook dat stress op zich 'onvoldoende' doorweegt als factor om kanker te veroorzaken.http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-015-0074-x