...

Onderzoekers van het Inserm kwamen tot die conclusie na een waar monnikenwerk: ze doorzochten een tiental nationale geboorteregisters uit Parijs en Bordeaux en selecteerden 4.170 kinderen die geboren waren tussen augustus 1914 en december 1916 en die de status 'pupil van de natie' gekregen hadden omdat hun vader gestorven of ernstig gewond was in de strijd, twee situaties die ernstige psychologische stress kunnen uitlokken bij de moeder. Bovendien gingen ze aan de hand van een gegevensbank met 1,4 miljoen namen van soldaten die tussen 1914 en 1919 gestorven waren na of de soldaat voor of na de geboorte van het kind overleden was. Tot slot paarden de auteurs aan elke 'pupil van de natie' het meest verwante kind in het register dat geen pupil was (zelfde geslacht, zelfde geboortedatum en -plaats, zelfde leeftijd van de moeder).Het resultaat is veelzeggend: de kinderen die tot 'pupil van de natie' werden uitgeroepen, leefden gemiddeld 1,1 jaar minder lang dan hun tegenhanger in de controlegroep die geen ouders verloren had in de oorlog. De kinderen van wie de vader voor hun geboorte gestorven was, leefden gemiddeld 2,2 jaar minder lang dan hun tegenhanger in de controlegroep. Volgens Nicolas Todd en zijn collega's toont dat resultaat duidelijk aan dat bij de mens psychische stress bij de moeder wordt overgedragen op de foetus en een dusdanig effect kan hebben dat die laatste meerdere maanden aan levensverwachting moet inboeten. (referentie: European Society for Paediatric Endocrinology, Abstracts, 10-12 september 2016)