...

De vorsers zijn uitgegaan van de gegevens van een nationale steekproef over gezondheid en voeding (NHANES-III) die tussen 1988 en 1994 in de VS werd uitgevoerd bij 14.289 mensen van 20 jaar of ouder. Ze hebben die mensen gevolgd tot einde 2011. Bij alle deelnemers werd een medisch onderzoek uitgevoerd en werd de plasmaconcentratie van lood gemeten. Tijdens het onderzoek zijn 4.422 mensen overleden, van wie 1.801 aan hart- en vaataandoeningen en 988 aan ischemisch hartlijden.In het begin van het onderzoek bedroeg de gemiddelde loodspiegel in het bloed 2,7 µg/dl. 3632 (bijna 20%) deelnemers hadden een loodspiegel van 5 µg/dl of meer.Een stijging van de loodspiegel met 1,0 µg/dl tot 6,7 µg/dl correleerde met een stijging van de totale sterfte ongeacht de doodsoorzaak met 37%, een stijging van de cardiovasculaire sterfte met 70% en een verdubbeling van de sterfte aan ischemisch hartlijden.Na correctie voor vertekenende factoren hebben de auteurs 412.000 sterfgevallen per jaar in de Verenigde Staten toegeschreven aan blootstelling aan lood, dus 18% van de totale sterfte. Dat bijzonder hoge cijfer ligt dicht bij het aantal sterfgevallen in de VS als gevolg van roken (ongeveer 483.000 per jaar).The Lancet, 12 maart 2018, DOI:10.1016/S2468-2667(18)30025-2)http://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30025-2/fulltext