...

De auteurs analyseerden drie reeksen van medische gegevens: een studie die werd uitgevoerd bij 21 deelnemers in een slaaplaboratorium, met slaaponthouding, een andere studie met 518 deelnemers naar de risicofactoren van het metaboolsyndroom, en een derde naar factoren voor cardiale gezondheid bij 2.221 deelnemers tussen 30 en 45 jaar oud. De onderzoekers stelden vast dat de concentratie van HDL-lipoproteïnen (goede cholesterol) daalde na een week van korte nachten, terwijl de slechte cholesterol toenam. Dat is te wijten aan een lagere activiteit van de genen die het cholesteroltransport regelen. Daarnaast hebben Franse onderzoekers van het Inserm ook aangetoond dat een slechte slaapkwaliteit, die kan worden ingeschat aan de hand van overmatige slaperigheid overdag, leidt tot een zwakkere immuunrespons en een hoger risico op infecties. Dat laatste onderzoeksteam heeft een epidemiologische studie van vier jaar uitgevoerd bij 9.294 proefpersonen. Ze stelden vast dat personen die verklaarden slecht te slapen, vaker parasitaire en schimmelinfecties kregen en vaker met antibiotica werden behandeld dan andere mensen.