...

Staphylococcus aureus maakt deel uit van de nasale microflora bij 30-60% van de mensen. Het is een opportunistische bacterie, die beschikt over een gesofisticeerd arsenaal van virulentiefactoren en allerhande infecties kan veroorzaken, gaande van oppervlakkige huidinfecties tot een levensbedreigende pneumonie en endocarditis. Britse en Spaanse vorsers hebben het effect onderzocht van sigarettenrook op specifieke virulentiefenotypes die belangrijk zijn bij de pathogenese van een St. aureusinfectie. De stammen reageerden niet alle op dezelfde manier op blootstelling aan sigarettenrook, maar de meeste waren daarna toch resistenter tegen rifampicine en persisteerden meer in de epitheelcellen van de longblaasjes. Het zou best kunnen dat ze dan ook resistenter worden tegen andere antibiotica.De vorsers denken dat sigarettenrook stress opwekt bij St. aureus, waar de bacterie zich meteen tegen gaat verdedigen. Dat uit zich in een hoger aantal mutaties van het microbiële DNA, waardoor er stammen opduiken die resistenter zijn tegen antibiotica. Een belangrijke bevinding is voorts dat blootstelling van St. aureus aan sigarettenrook niet alleen de frequentie van mutaties versnelde, maar ook resulteerde in een significant sterkere vorming van gentamicineresistente kleinekolonievarianten (small colony variants), een pathogene vorm van bacteriën, die persisterende en recidiverende infecties veroorzaakt. (referentie: Scientific Reports, 25 juli 2019, DOI: 10.1038/s41598-019-47258-6-)https://www.nature.com/articles/s41598-019-47258-6