...

Hoewel de media vaak oproepen tot voorzichtigheid, stijgt het aantal verdrinkingen, verkeersongevallen en vallen als gevolg van het nemen van een selfie in gevaarlijke omstandigheden indrukwekkend.Om de epidemiologie van sterfgevallen als gevolg van het nemen van selfies te evalueren, hebben de auteurs de internationale pers doorgenomen via trefwoorden zoals dood door selfie, ongeval door selfie, overlijden en smartphone .....In de periode van oktober 2011 tot november 2017 hebben de auteurs rapporten teruggevonden van 259 mensen die zijn overleden bij 137 ongevallen toen ze probeerden een foto van zichzelf te maken. En dat aantal neemt snel toe: van 3 in 2011 en 2 in 2013 tot 13 in 2014, 50 in 2015, 98 in 2016 en 93 in 2017.De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 22,94 jaar en ongeveer 72,5% van de slachtoffers waren mannen en 27,5% vrouwen. Meer dan de helft van de gevallen werd geregistreerd in India, een land dat bekend staat voor zijn gevaarlijke kusten, gevolgd door Rusland, de Verenigde Staten en Pakistan. Nog een andere vaststelling: risicogedrag veroorzaakte meer sterfgevallen en ongevallen bij het nemen van selfies dan ongevaarlijk gedrag. Sterfgevallen bij vrouwen waren iets minder vaak te wijten aan risicogedrag dan aan ongevaarlijk gedrag (respectievelijk 27 en 31), maar bij mannen was het risico op overlijden bij het nemen van een selfie driemaal vaker te wijten aan risicogedrag dan aan ongevaarlijk gedrag (respectievelijk 115 en 38).De studie beschrijft ook de verschillende doodsoorzaken. De belangrijkste doodsoorzaken in dalende volgorde van frequentie waren verdrinking, ongevallen door transportmiddelen, vooral treinen (er zijn mensen die op de spoorlijn gaan liggen als er een trein aankomt!), en vervolgens vallen, brand, elektrocutie, vuurwapens en dieren. Het aantal sterfgevallen bij het namen van een selfie als gevolg van vuurwapens was het grootst in de Verenigde Staten. Dat is uiteraard geen verrassing.Selfies worden echter in de officiële gegevensbanken nooit aangehaald als doodsoorzaak. De wetenschappers denken dan ook dat de sterfte als gevolg van het nemen van een selfie in werkelijkheid veel hoger is (vooral dan dodelijke verkeersongevallen).Gezien de omvang van het probleem en om de sterfte als gevolg van het nemen van selfies te verminderen, raden de auteurs aan om een verbodsteken voor het maken van selfies te plaatsen op toeristische plaatsen die een risico inhouden, vooral wateroppervlakken, bergtoppen en wolkenkrabbers. Ze vinden ook dat de mensen moeten worden gewaarschuwd voor risicogedragingen en het nemen van selfies op gevaarlijke plaatsen.Journal of Family Medicine and Primary Care, juli-augustus 2018, doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_109_18)