...

Dat schrijven Jacqueline Close (University of New South Wales, Randwick, Sydney, Australi en collega's in BMJ.Voorkomen is mogelijk Close en haar team evalueren hoe je het valrisico bij ouderen kan bepalen. Valincidenten zijn volgens Close de belangrijkste oorzaak van ziekenhuisopnamegerelateerde letsels bij 65-plussers. Ze zouden in deze leeftijdsgroep goed zijn voor 14% van de spoedopnames en voor 4% van alle ziekenhuisopnames. Vallen kan het gevolg zijn van een acute ziekte, van een chronische onderliggende aandoening (Parkinson bijvoorbeeld) of van de interactie van een persoon met zijn omgeving (bijvoorbeeld struikelen over een losliggende steen).Volgens Close toont onderzoek aan dat heel wat valincidenten voorkomen kunnen worden door een geschikte benadering, met onder meer aandacht voor screening of inschatting van het valrisico. Zowel het identificeren van personen met een verhoogd valrisico als het identificeren van factoren die het valrisico verhogen, is interessant om valincidenten te voorkomen.Screeningsmethode Close raadt aan om bij ouderen die nog zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen iedere 12 maanden te screenen naar hun valrisico. Hiertoe zijn eenvoudige gevalideerde methodes voorhanden. Voorts vindt ze het zinvol om na een val de valrisicofactoren op een rijtje te zetten. Voor ouderen die in een residentieel zorgcentrum verblijven, kan een screeningmethode die rekening houdt met verschillende factoren zoals de capaciteit om zelfstandig te staan, maar ook cognitieve beperkingen, incontinentie en geneesmiddelengebruik extra informatie geven over het valrisico.