...

De onderzoekers zijn uitgegaan van de gegevens van de European Community Respiratory Health Survey, een enquête die tussen 1992 en 2012 de respiratoire gezondheid heeft onderzocht bij 6.235 mensen van 20 tot 40 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bij inclusie was 34 jaar. De vorsers hebben onder meer de eensecondewaarde (ESW) gemeten. Die daalde met gemiddeld 22,1 ml per jaar bij vrouwen die regelmatig het huishouden deden, met 22,4 ml/jaar bij vrouwen werkzaam in de reinigingsindustrie en met 18,5 ml/jaar bij vrouwen die het huishouden niet deden. Met andere woorden, de ESW daalde 3,6 ml/jaar meer bij de vrouwen die hun huis schoonmaakten, en 3,9 ml/ jaar meer bij de vrouwen die beroepsmatig reinigingswerk verrichtten.De geforceerde vitale capaciteit (FVC) daalde 4,3 ml/jaar meer bij de vrouwen die het huishouden deden, en daalde 7,1 ml/jaar meer bij de vrouwen werkzaam in een reinigingsdienst.De prevalentie van astma was hoger bij de vrouwen die hun huis schoonmaakten (12,3%), en de vrouwen die beroepsmatig reinigingswerk verrichtten (13,7%), dan bij vrouwen die niet reinigden (9,6%).Volgens de auteurs is de longschade bij vrouwen die schoonmaken "vergelijkbaar met de schade die wordt veroorzaakt door iets minder dan 20 pakjesjaren roken". Ze veronderstellen dat de daling van de longfunctie toe te schrijven is aan irritatie van het slijmvlies van de luchtwegen door chemische reinigingsproducten.En bij mannen? Er werd geen verschil waargenomen tussen de mannen die het huishouden deden, en mannen die dat niet deden.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1 mei 2018