...

Australische onderzoekers hebben 34 stalen geanalyseerd van de stammen die de epidemieën in Hong Kong en in China hebben veroorzaakt, en waarschuwen voor een nieuwe opkomst van een antibioticaresistente vorm van deze infectieuze kinderziekte. Prof. Mark Walker en zijn collega's hebben een genoomsequencing uitgevoerd van bètahemolytische streptokokken groep A, de sterk verspreide bacterie die roodvonk veroorzaakt. De resultaten daarvan zijn verontrustend: het ziekteprofiel is gewijzigd. De onderzoekers hebben mobiele genetische elementen geïdentificeerd die de virulentie en de bacteriële kolonisatie verhogen. Die elementen liggen aan de basis van de resistentie tegen tetracycline, erythromycine en clindamycine. Het optreden van resistentie tegen die breedspectrumbehandelingen is verontrustend aangezien de toename van de incidentie van roodvonk kan leiden tot een stijging van het aantal gevallen van reumatische hartaandoeningen met blijvende hartletsels. Gezien die dreiging roepen de auteurs van de studie op tot algemene waakzaamheid.