...

Het risico op een dodelijke bloeding bleek niet daadwerkelijk verhoogd te zijn bij de deelnemers die aspirine innamen ten opzichte van de controlegroep. Bovendien waren de bloedingen die door aspirine werden veroorzaakt duidelijk minder ernstig dan de spontane bloedingen die kunnen optreden bij mensen die die pijnstiller niet innemen.Wat het risico op hersenbloeding betreft, vonden de wetenschappers dat als 1.000 mensen gedurende 10 jaar aspirine innemen, er naar schatting één zal overlijden en één een invaliderend CVA zal krijgen. Dat nadeel wordt ruimschoots goedgemaakt door een daling van de incidentie van hartziekten en kanker van ongeveer 20 tot 30% bij de mensen die dagelijks een lage dosis aspirine innemen.In een ander onderzoek, dat in Californië is uitgevoerd, waren de conclusies voor die pijnstiller al even positief. (2) Volgens de auteurs kunnen oudere mensen (ouder dan 50 jaar) met een hoog risico op hart- en vaatziekten hun risico op een hartinfarct verlagen door dagelijks een lage dosis (tussen 70 en 81 mg) aspirine in te nemen. Dat verlaagt ook hun risico om te sterven aan kanker en verlengt hun levensverwachting. Van nu tot 2036 zouden zo minstens 900.000 sterfgevallen vermeden kunnen worden en zou het Amerikaanse gezondheidssysteem in 20 jaar tijd bijna 700 miljard dollar kunnen besparen.(referenties: (1) PLoS ONE, 15 november 2016, doi: 10.1371/journal.pone.0166166,(2) PLoS ONE, 30 november 2016, doi: 10.1371/journal.pone.0166103)