...

Het lichamelijke functioneren is een belangrijke parameter bij patiënten met reumatoïde artritis omdat dat sterke invloed heeft op de levenskwaliteit. Om het effect van de menopauze op reumatoïde artritis en op de functionele toestand van vrouwen met RA te evalueren, hebben Elizabeth Mollard van de Universiteit van Nebraska en haar collegae een observationeel onderzoek uitgevoerd bij 8189 vrouwen met reumatoïde artritis. 2500 vrouwen (24,5%) waren nog niet gemenopauzeerd, 5573 (68,1%) waren gemenopauzeerd en 611 (7,5%) zijn tijdens de studie in de menopauze gegaan.De fysieke achteruitgang verliep trager bij de premenopauzale vrouwen dan bij de postmenopauzale vrouwen. Bij de vrouwen met reumatoïde artritis had de menopauze significante invloed op de mate en de snelheid van functionele achteruitgang. Na de menopauze werden de symptomen erger. Verder onderzoek is nodig om dat verder uit te pluizen en om in voorkomend geval interventies te ontwikkelen om het lichamelijke functioneren bij vrouwen met reumatoïde artritis na de menopauze op peil te houden of te verbeteren."Een functionele achteruitgang is niet alleen een bron van lijden voor de vrouwen, maar kost de patiënten en het gezondheidszorgstelsel ook veel geld", commentarieert Elizabeth Mollard, eerste auteur van de studie.referentie: Rheumatology, 29 januari 2018, DOI: 10.1093/rheumatology/kex526https://academic.oup.com/rheumatology/advance-article-abstract/doi/10.1093/rheumatology/kex526/4810410