...

De onderzoekers definieerden creatieve mensen als "mensen die zaken op een innoverende manier kunnen benaderen en daarbij gebruikmaken van psychische processen die verschillen van de dominante manier van denken en expressie". Vervolgens onderzochten ze het genoom van 86.292 IJslanders, die in twee groepen waren ingedeeld: creatief of niet. Om deel uit te maken van de eerste groep, moesten de deelnemers lid zijn van een nationale kunstvereniging (theater, dans, muziek, beeldende kunst, literatuur). Hun analyse toont aan dat de scores voor het genetische risico op schizofrenie en bipolaire stoornis significant hoger zijn bij creatieve personen. Hun scores houden het midden tussen die van mensen met een psychose en 'normale' mensen. Hoewel de resultaten duidelijk zijn, hebben meerdere experts er toch enige reserve bij. Ten eerste omdat creativiteit moeilijk te definiëren en de evalueren is. Volgens sommigen betekent lid zijn van een kunstvereniging niet noodzakelijk dat je creatief bent. Tot slot vertrekt deze studie van een hypothese die lang niet door iedereen wordt aanvaard, namelijk dat bipolaire stoornissen en schizofrenie een genetische oorsprong hebben.