...

Dr. Usman Khalid en zijn team van het ziekenhuis van Hellerup volgden gedurende 14 jaar 59.423 patiënten met een lichte vorm en 11.566 met een ernstige vorm van psoriasis. Na correctie voor andere risicofactoren (leeftijd, roken) stelden de onderzoekers vast dat in de algemene populatie drie op de 100.000 mensen een aneurysma van de buikaorta ontwikkelt, maar dat dat aantal stijgt tot 7,3 bij mensen met een lichte vorm van psoriasis en tot 9,87 bij mensen met een ernstige vorm van die auto-immuunaandoening. Dat betekent dat mensen met lichte psoriasis 20% meer risico lopen en mensen met ernstige psoriasis 67% meer. De studie heeft evenwel niet aangetoond dat het buikaneurysma veroorzaakt wordt door de psoriasis en toont enkel een samenhang aan tussen de twee aandoeningen. Daarom is het belangrijk om gerichte preventiestrategieën te ontwikkelen om de symptomen van psoriasis te behandelen en de patiënten ertoe aan te zetten om gezonder te gaan leven.