De 1.660 patiënten werden in drie groepen ingedeeld naargelang van de eerdere behandeling:

  • geen eerdere systemische behandeling (noSB, n = 663);
  • minstens één klassieke systemische behandeling (KSB, n = 673);
  • minstens één systemisch biologisch geneesmiddel (BSB, n = 324).

De levenskwaliteit werd geëvalueerd met verschillende schalen en vragenlijsten die door de patiënten zelf werden ingevuld, vooral de Dermatology Life Quality Index (DLQI).

Na 16 weken behandeling werd een antwoord van 0/1 (d.w.z. psoriasis had weinig of geen effect op de levenskwaliteit) gedocumenteerd bij 70,8% van de patiënten (noSB 74,7%; KSB 71,3%; BSB 61,7%). De respons bleef gehandhaafd na 52 weken: antwoord van 0/1 bij 71,9% van de patiënten (noSB 75,3%; KSB, 73,3%; BSB, 62,0%).

Na 16 en 52 weken werd ook een verbetering genoteerd van de scores op de andere eindpunten: de EuroQoL 5-Dimension Health Questionnaire, de Health Assessment Questionnaire-Disability Index (in geval van psoriatische artritis), de Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication en de Patient Benefit Index.

De werkzaamheid en de ernst van de ziekte werden geëvalueerd met de PASI (index van ernst van psoriasis) en IGA (investigator global assessment) (gewijzigde versie van 2011).

Het percentage PASI75-, PASI90- en PASI100-respons na 16 weken bedroeg respectievelijk 92,0%, 78,3% en 41,1%. Het responspercentage was het hoogst bij de patiënten die nog geen systemische behandeling hadden gekregen (respectievelijk 94,4%, 82,4% en 47,3%), gevolgd door de patiënten die al een klassiek systemisch geneesmiddel hadden gekregen (respectievelijk 92,8%, 78,8% en 38,8%), en de patiënten die al een biologisch geneesmiddel hadden gekregen (respectievelijk 85,4%, 69,0% en 33.4%).

Na 52 weken werd eenzelfde tendens waargenomen:

Het percentage PASI75-, PASI90- en PASI100-respons in de totale patiëntengroep was respectievelijk 90,4%, 75,3% en 48,4%. Bij de patiënten die nog geen systemische behandeling hadden gekregen, was dat respectievelijk 94,4%, 80,8% en 56,9%. Bij de patiënten die al een klassiek systemisch geneesmiddel hadden gekregen, was dat respectievelijk 89,7%, 75,5% en 45,5%, en bij de patiënten die al een biologisch geneesmiddel hadden gekregen, was dat respectievelijk 83,3%, 63,9% en 37,0%.

Na 16 weken werd een score van 0/1 bij IGA (verbleking of nagenoeg verbleking) gemeten bij 84,2% van de patiënten (noSB 87,4%; KSB 84,9%; BSB 76,2%) en na 52 weken bij 80,8% (noSB 86,4%; KSB 79,9%; BSB 71,3%). De verbetering van de levenskwaliteit (DLQI-score) correleerde sterk met de verbetering van de symptomen (percentage PASI-respons en IGA) na 16 weken en na 52 weken zowel in de totale patiëntengroep als in de drie subgroepen.

De studie bevestigt dus dat een eerdere systemische behandeling (vooral met een biologisch geneesmiddel) invloed heeft op het resultaat van de latere behandeling en dat een behandeling met secukinumab de levenskwaliteit nagenoeg volledig herstelt en de symptomen doet verdwijnen bij een zeer groot aantal patiënten met een matig ernstige of ernstige psoriasis, ongeacht of ze al dan niet al een behandeling hebben gekregen.

EADV 2019, Madrid 8-13 2019 Abstract P1632

De 1.660 patiënten werden in drie groepen ingedeeld naargelang van de eerdere behandeling:De levenskwaliteit werd geëvalueerd met verschillende schalen en vragenlijsten die door de patiënten zelf werden ingevuld, vooral de Dermatology Life Quality Index (DLQI). Na 16 weken behandeling werd een antwoord van 0/1 (d.w.z. psoriasis had weinig of geen effect op de levenskwaliteit) gedocumenteerd bij 70,8% van de patiënten (noSB 74,7%; KSB 71,3%; BSB 61,7%). De respons bleef gehandhaafd na 52 weken: antwoord van 0/1 bij 71,9% van de patiënten (noSB 75,3%; KSB, 73,3%; BSB, 62,0%). Na 16 en 52 weken werd ook een verbetering genoteerd van de scores op de andere eindpunten: de EuroQoL 5-Dimension Health Questionnaire, de Health Assessment Questionnaire-Disability Index (in geval van psoriatische artritis), de Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication en de Patient Benefit Index.De werkzaamheid en de ernst van de ziekte werden geëvalueerd met de PASI (index van ernst van psoriasis) en IGA (investigator global assessment) (gewijzigde versie van 2011).Het percentage PASI75-, PASI90- en PASI100-respons na 16 weken bedroeg respectievelijk 92,0%, 78,3% en 41,1%. Het responspercentage was het hoogst bij de patiënten die nog geen systemische behandeling hadden gekregen (respectievelijk 94,4%, 82,4% en 47,3%), gevolgd door de patiënten die al een klassiek systemisch geneesmiddel hadden gekregen (respectievelijk 92,8%, 78,8% en 38,8%), en de patiënten die al een biologisch geneesmiddel hadden gekregen (respectievelijk 85,4%, 69,0% en 33.4%). Na 52 weken werd eenzelfde tendens waargenomen:Het percentage PASI75-, PASI90- en PASI100-respons in de totale patiëntengroep was respectievelijk 90,4%, 75,3% en 48,4%. Bij de patiënten die nog geen systemische behandeling hadden gekregen, was dat respectievelijk 94,4%, 80,8% en 56,9%. Bij de patiënten die al een klassiek systemisch geneesmiddel hadden gekregen, was dat respectievelijk 89,7%, 75,5% en 45,5%, en bij de patiënten die al een biologisch geneesmiddel hadden gekregen, was dat respectievelijk 83,3%, 63,9% en 37,0%. Na 16 weken werd een score van 0/1 bij IGA (verbleking of nagenoeg verbleking) gemeten bij 84,2% van de patiënten (noSB 87,4%; KSB 84,9%; BSB 76,2%) en na 52 weken bij 80,8% (noSB 86,4%; KSB 79,9%; BSB 71,3%). De verbetering van de levenskwaliteit (DLQI-score) correleerde sterk met de verbetering van de symptomen (percentage PASI-respons en IGA) na 16 weken en na 52 weken zowel in de totale patiëntengroep als in de drie subgroepen.De studie bevestigt dus dat een eerdere systemische behandeling (vooral met een biologisch geneesmiddel) invloed heeft op het resultaat van de latere behandeling en dat een behandeling met secukinumab de levenskwaliteit nagenoeg volledig herstelt en de symptomen doet verdwijnen bij een zeer groot aantal patiënten met een matig ernstige of ernstige psoriasis, ongeacht of ze al dan niet al een behandeling hebben gekregen.EADV 2019, Madrid 8-13 2019 Abstract P1632