...

Kinderen met dat syndroom verouderen bijzonder snel en zien er snel bejaard uit. De patiënten sterven doorgaans rond de leeftijd van 13 jaar. Hun lichaam is dan "versleten". Die tot nog toe ongeneeslijke ziekte vormt een uniek model om een inzicht te krijgen in de mechanismen van de natuurlijke veroudering en andere verouderingsziekten.De geneticus Nicolas Lévy en zijn team van het Inserm hebben al heel wat ontdekkingen gedaan over progeria. In 2003 hebben ze aangetoond dat progeria wordt veroorzaakt door een mutatie van het LMNA-gen, dat leidt tot de productie en ophoping van progerine in de celkern. Progerine is een toxisch eiwit, dat wordt gevormd tijdens het verouderen. Progerine veroorzaakt ernstige afwijkingen: niet te herstellen breuken in het DNA, een gebrekkige vermenigvuldiging en differentiatie van de cellen. Alle cellen van het lichaam worden getroffen behalve, eigenaardig genoeg, de neuronen. Sindsdien hebben de Franse vorsers die therapeutische mogelijkheden ontdekt.Een eerste spoor is een geneesmiddel om de toxiciteit van progerine tegen te gaan. In 2008 werd een Europese klinische studie gestart bij 12 kinderen met progeria, die werden behandeld met een combinatie van twee geneesmiddelen die het proces blokkeren en de celhernieuwing stimuleren, namelijk omegastatine en Z-dronaat, die al in andere indicaties worden voorgeschreven. De resultaten worden verwacht tegen 2018. Een tweede spoor is verlaging van de productie van progerine. De vorsers hebben een antisense-DNA getest bij genetisch gewijzigde muizen, meer bepaald een DNA-sequentie die precies het tegenovergestelde is van de mutante sequentie die in 2003 werd ontdekt. Bij de muizen die met die techniek werden behandeld, verminderden de symptomen en steeg de levensverwachting. Het is de bedoeling om in 2019 een studie bij patiënten met progeria te starten.Een derde mogelijkheid tot slot werd in deze studie onderzocht. De auteurs hebben het therapeutische potentieel ontdekt van MG132. Dat geneesmiddel vermindert de productie van progerine sterk en breekt progerine af naarmate het wordt gevormd. De proeven werden in vitro uitgevoerd op cellen van patiënten, mesenchymale geïnduceerde pluripotente stamcellen (IPS) en gladdespiercellen van de vaatwand. Bij dieren werden ook intramusculaire injecties getest.Gezien het grote therapeutische potentieel van MG132 kan die laatste ontdekking de voorbode zijn van een nieuwe klinische studie bij progeria en ook bij andere ernstige aandoeningen die worden gekenmerkt door een versnelde veroudering, zoals restrictieve dermopathie en bepaalde vormen van kanker."We hebben een programma opgesteld voor een fase 2-studie", zegt prof. Lévy, die de firma ProGéLife heeft opgericht om het patent van het geneesmiddel te beheren. "Maar hij gaat het geneesmiddel moeten wijzigen want in zijn huidige toestand kan het niet worden gebruikt bij kinderen."