...

Deense vorsers hebben een cohortonderzoek uitgevoerd bij 1 072 330 vrouwen, die gedurende gemiddeld 18,6 jaar werden gevolgd en tussen 1978 en 2015 langer dan 20 weken zwanger zijn geweest.Er werd een sterke correlatie gevonden tussen pre-eclampse en chronische nierinsufficiëntie, hypertensieve nefropathie en glomerulaire nefropathie met proteïnurie. Het risico op ontwikkeling van een chronisch nierprobleem was hoger naarmate de pre-eclampsie vroeger in de zwangerschap was opgetreden: het risico was 3,93-maal hoger als de pre-eclampsie was begonnen voor de 34e zwangerschapsweek, 2,90-maal hoger als de pre-eclampsie was begonnen tussen de 34e en de 36e week, en 2,27-maal hoger als de pre-eclampsie was ontstaan na de 37e week.Ook een vroeggeboorte was een belangrijke risicofactor voor optreden van chronisch nierlijden op volwassen leeftijd, volgens een Zweeds cohortonderzoek. Die studie betrof 4 186 615 kinderen die tussen 1973 en 2014 waren geboren. Bij analyse in 2015 werden 4305 gevallen van chronisch nierlijden (0,1%) geteld. Op dat ogenblik waren de oudste deelnemers hoogstens 43 jaar oud.Resultaat? Zowel bij mannen als bij vrouwen correleerden een vroeggeboorte (minder dan 37 weken) en een extreme vroeggeboorte (minder dan 28 weken) met een respectievelijk 1,94-maal en 3,01-maal hoger risico op chronische nierinsufficiëntie later in het leven.Die gegevens wijzen erop dat vrouwen met een voorgeschiedenis van pre-eclampsie bijzonder goed zouden moeten worden gevolgd tijdens de eerste jaren na de zwangerschap. Prematuren moeten op lange termijn worden gevolgd om hun nierfunctie te vrijwaren.(referenties: British Medical Journal, 29 april 2019, doi: 10.1136/bmj.l1516, en 1 mai 2019, doi: 10.1136/bmj.l1346)