...

Volgens prof. Sumner luidt de belangrijkste boodschap dat posttraumatische stress, wat over het algemeen als een psychisch probleem wordt gezien, ook een belangrijke invloed heeft op de lichamelijke gezondheid en meer bepaald op het cardiovasculaire risico. Een Zweedse studie (2) bij muizen heeft dan weer aangetoond dat een hoge of te lage concentratie van het FoxF2-eiwit het risico verhoogt op verscheidene afwijkingen van de kleinste hersenvaten en dus op een CVA. Onderzoekers hadden eerder al aangetoond dat grote wijzigingen in een regio van chromosoom 6 bij de mens gepaard gaan met een hoog risico op CVA, maar het was nog niet duidelijk welk gen of welke genen precies aan de basis lagen van dat risico. Het FoxF2-gen is dan ook een zeer interessante kandidaat, want het bevindt zich midden in die chromosoomregio.