...

Dat het gebruik orale anticonceptie de incidentie van endometriumkanker vermindert, is bekend. Voor de onderzoekers van de Collaborative Group on Epidemiological Studies on Endometrial Cancer was de hamvraag hoe lang het beschermende effect aanhoudt.Ze spoorden al dan niet gepubliceerde epidemiologische studies op, waarvan ze er 36 voor hun huidige analyse konden gebruiken. Ze poolden de gegevens van alle deelnemers - in totaal 27.276 vrouwen met endometriumkanker en 115.743 controles zonder de aandoening - en voerden een nieuwe statistische analyse uit. Van de vrouwen met endometriumkanker had 35% ooit de pil gebruikt - in de controlegroep ging het om 39%.De onderzoekers vonden een sterk verband tussen de duur van het gebruik van orale anticonceptie en het risico op de ontwikkeling van endometriumcarcinoom. Voor iedere vijf jaar van het gebruik van orale anticonceptie vonden ze een reductie van het risico, met een risk ratio van 0,76 (95%-betrouwbaarheidsinterval van 0,73-0,78; p<0.0001).Ze vonden daarnaast dat het risico op het ontwikkelen van endometriumkanker nog 30 jaar na het stopzetten van de pil duidelijk verminderd was.De onderzoekers hadden maar weinig gegevens over het soort anticonceptiepil dat de deelnemers gebruikten, maar ze vonden geen belangrijke verschillen tussen de pil met hoge oestrogeendoses die in gebruik was in de jaren 60, 70 en 80, en de meer actuele orale anticonceptiva.De onderzoekers schatten dat in de rijkere industrielanden bij vrouwen die 10 jaar de pil gebruiken de absolute risicoreductie tussen 1,3 tot 2,3 per 100 vrouwen bedraagt.Ze schatten verder dat in de industrielanden ondertussen 400 miljoen vrouwen al ooit de pil voor korte of langere periode hebben gebruikt. Ze leiden daar verder uit af dat in de afgelopen halve eeuw tot 400.000 gevallen van endometriumkanker (voor de leeftijd van 75 jaar) dankzij de pil voorkomen zouden zijn - waarvan de helft in de laatste tien jaar.